بالاخره پس از گذشت نیمی از فصل پاییز، بارش باران پاییزی در شهرستان کویری خوروبیابانک، سرور و نشاط را در دل مردم این دیار زنده کرد.

به گزارش کویرنگین با توجه به آمار اعلام شده از سایت هواشناسی شهرستان خوروبیابانک، شهر جندق شاهد بیشترین بارش در سطح شهرستان به میزان 3 میلیمتر بوده است.