برداشت روناس از کشتزارهای واقع در مزارع روستای مزرعه امام شهرستان نایین آغاز شد.

به گزارش سایت خبری شرق اصفهان، احمدرضا باقریان مدیر جهاد کشاورزی نایین در این باره اظهار داشت: سطح زیرکشت روناس در شهرستان نایین حدود 33هکتار است که باتوجه به عملکرد متوسط 6 تن در هر هکتار پیش بینی می شود بیش از 190تن آن نوع محصول برداشت شود.

باقریان اضافه کرد: بیش از 60 درصد روناس استان اصفهان در شهرستان نایین تولید می شود که باتوجه به افزایش قیمت این محصول در سال های اخیر، سطح زیرکشت آن نیز 20درصد افزایش یافته است.

باقریان افزود: روناس گیاهی صنعتی است که به دلیل وجود رنگدانه ای به نام آلیزارین در ریشه آن، رنگ طبیعی و ثابت برای الیاف و خامه تولید می کند.

وی با اشاره به اینکه این گیاه از قدیم مورد توجه صنایع نساجی و قالیبافی داخل کشور قرار داشته است، ادامه داد: علوفه این محصول نیز برای تعلیف دام استفاده می شود.

وی ادامه داد: ریشه روناس پس از برداشت و خشک شدن برای ساییدن روانه کارخانه شده و بعد از ساییدن و جداسازی پوسته از مغز، به درجات یک، دو و سه طبقه بندی می شود که درجه یک آن به دلیل رنگ ثابت و روشن از قیمت بالاتری برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی نایین تصریح کرد: روناس گیاهی است چندساله و صنعتی که از قدیم مورد توجه صنایع نساجی و قالیبافی بوده است.

وی گفت: روناس گیاهی است که به حالت خودرو در مناطق مدیترانه، در شمال آفریقا و بعضی مناطق آسیا می رویدو گلهای آن کوچک و به رنگ زرد مایل به سبز است.

وی افزود: ریشه این گیاه به نام روناس معروف است که به رنگ قرمز تیره و به صورت دراز، باریک و استوانه ای بوده و دارای طعمی تلخ و گس بوده و قسمت مهم این گیاه از نظر طبی محسوب می شود.

منبع: سایت خبری شرق استان اصفهان