نمایشگاه دستاورد های فنی و حرفه ای شامل پوشاک، بافتنی های تزئینی، معرق کاری، پیکرتراشی روی چوب، گلیم بافی، عروسک های بافتنی و … در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر خور برپا شد و تا ششم مردادماه پذیرای بازدیدکنندگان است.

photo_2016-07-26_08-22-10.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-27-49.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-27-54.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-27-56.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-27-59.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-28-11.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-28-26.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-28-29.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-28-32.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-28-34.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-28-47.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-28-50.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-28-55.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-28-57.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-29-12.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-29-16.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-29-20.jpg (998×559)

photo_2016-07-26_08-29-22.jpg (998×559)

منبع: سفیر خور