ثابتی با اشاره به جمعیت ۱۳ هزار نفری شهرستان تصریح کرد: با توجه به ارقام مذکور می توان گفت ۷۵ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

رئیس شعبه تامین اجتماعی شهرستان خوروبیابانک در گفتگو با خبرنگار سفیرخور ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان این شهرستان را بیش از چهار هزار نفر عنوان کرد و افزود: شعبه تامین اجتماعی خوروبیابانک با توجه به قوانین و مقررات و اهداف سازمان در شهرستان خوروبیابانک ایفای نقش می کند.

حسنعلی ثابتی تعداد مستمری بگیران شهرستان را ۱۰۲۰ نفر عنوان کرد و افزود: این تعداد شامل بازنشسته، بازمانده و ازکار افتادگان است و همچنین ۸۱۰۰ نفر افراد تبعی بیمه شدگان اصلی می باشد.

وی با اشاره به پوشش بیمه ای جمعیت ۱۳ هزار نفری شهرستان تصریح کرد: با توجه به ارقام مذکور می توان گفت ۷۵ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

رئیس شعبه تامین اجتماعی خوروبیابانک تشکیل پرونده الکتونیکی بیمه شدگان را یکی از اقدامات موثر در تسهیل خدمت رسانی به بیمه شدگان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر به منظور ارتقاء خدمات، کاهش هزینه ها و تسریع پاسخگویی و صرفه جویی در مصرف کاغذ و مراجعات حضوری، نام نویسی متمرکز و تخصیص شماره جدید به تمام بیمه شدگان اصلی و تبعی، کارفرمایان و مستمری بگیران فعال صورت می گیرد.

ثابتی افزود: بیمه شدگان می توانند با مراجعه به سازمان نسبت به تکمیل فرم اطلاعاتی خود برای تخصیص شماره جدید اقدام کنند.

رئیس شعبه تامین اجتماعی تصریح کرد: در اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی، کارگاه های واحد های فعال تولید، صنعتی و معدنی می توانند با مراجعه به شعب استان حداکثر تا تاریخ ۲۷ شهریور سال جاری از بخشودگی جرایم مندرج در بخشنامه مربوطه بهره مند شوند.

منبع: سفیرخور