در اولین روز از هفته عفاف و حجاب نمایشگاهی با این موضوع در خوروبیابانک مشتمل بر پوستر، عکس، کتاب و کتابچه و … در رواق امامزاده سید داود (ع) خور آغاز به کار کرد.

منبع: سفیر خور

IMG_0001

 
IMG_0002
 
IMG_0021
 
IMG_0020
 
IMG_0019
 
IMG_0015
 
IMG_0014
 
IMG_0013
 
IMG_0012
 
IMG_0011
 
IMG_0009
 
IMG_0008
 
IMG_0007
 
IMG_0006
 
IMG_0005
 
IMG_0003Facebookwitteroogl
تراکمنبشیبهشیبشیبشیبیبیبیبیسبشبیبشسبیب