کویرنگین: آسفالت شدن برخی معابر از پیش تعیین شده سطح دهستان نخلستان مهرجان طی دو سه روز آینده

به گزارش کویرنگین، روز گذشته برخی از کوچه و خیابان های از پیش تعیین شده روستا که زیرسازی شده بوند، توسط تانکر حامل قیر، قیرپاشی شد و قرار شد طی دو الی سه روز آینده، پس از نشست قیر بر روی سطح زیرسازی شده، مرحله ی آسفالت کوچه ها آغاز شود.

لازم به ذکر است برخی از کوچه ها به دلیل استاندارد نبودن (تنگ بودن مسیر) مشکلاتی را نیز بوجود آورد. تنگ بودن مسیر در برخی کوچه ها مانع عبور تانکر حامل قیر شد، که در پی آن عدم ریزش قیر بر سطح زیرسازی شده نیز بوجود آمد. این در حالی است که پیمانکار هیچگونه کار دستی را متقبل نشده است.

امید که این مشکل نیز با شور و مشورت بین طرفین ختم به خیر شود.