کویرنگین: تصاویر نماز عید سعید فطرشهر خور سال 95 به امامت حاج آقای مهدی نژاد

منبع: پیک خبری خور