پنجمین مراسم تکریم امامزاده سید داود (ع) شهر خور در شام عید سعید فطر در جوار بارگاه این امامزاده عظیم الشان برگزار شد.

منبع: سفیر خور

DSC_0001

 
DSC_0002
 
DSC_0006
 
DSC_0007
 
DSC_0011
 
DSC_0012
 
DSC_0022
 
DSC_0024
 
DSC_0029
 
DSC_0032
 
DSC_0035
 
DSC_0036
 
DSC_0038
 
DSC_0039
 
DSC_0040
 
DSC_0044
 
DSC_0047
 
DSC_0048
 
DSC_0049
 
DSC_0050
 
DSC_0051
 
DSC_0052
 
DSC_0053
 
DSC_0054
 
DSC_0055
  
DSC_0057
  
DSC_0062
 
DSC_0064
 
DSC_0069
 
DSC_0073
 
DSC_0078
 
DSC_0082
 
DSC_0083
 
DSC_0085
 
DSC_0087
 
DSC_0088
 
DSC_0095