بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّهُمَّ غَشِّنی فیهِ بِالرَّحمَةِ، وَارزُقنی فیهِ التَوفیقِ وَ العِصمَةَ، وَ طَهِّر قَلبی مِن غَیاهِبِ التُّهمَةِ، یا رَحیمًا بِعِبادِهِ المُؤمِنینَ.


به نام خداوند بخشنده و مهربان

خدایا در این روز مرا به رحمتت فراگیر، و در آن به من توفیق و حفظ از گناهان روزی کن، و دلم را از تاریکی های تهمت پاک کن، ای مهربان به بندگان مومن خود.