بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّهُمَّ اغسِلنی فیهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ طَهِّرنی فیهِ مِنَ العُیُوبِ، وَ امتَحِن قَلبی فیهِ بِتَّقوَی القُلُوبِ، یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذنِبینَ.


به نام خداوند بخشنده و مهربان

خدایا در این روز مرا از گناهانم بشوی، و مرا از عیب هایم پاک کن، و دلم را به تقوای دل ها بیازما، ای گذرنده از لغزش های گناهکاران.