به گزارش کویرنگین، مراسم شب اربعین حسینی در حسینیه ی مهرجان برگزار شد. این مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه ی قمر بنی هاشم (ع) صورت گرفت و با سخنرانی و مدیحه سرایی و قرائت دعای توسل همراه بود.
در پایان مراسم نیز از عزاداران حسینی به صرف شام پذیرایی به عمل آمد که بانی این امر آقای عباس حیدر بود.