مدیران گروه ها و کانال های تلگرامی و همچنین آن دسته از عزیزانی که می خواهند با تصاویر و ایده های ذهن خود استیکر تلگرامی بسازند، بهتر است با عضویت در روبات کویرنگین، وارد قسمت ساخت استیکر شوند و به راحتی این کار را انجام دهند.

نشانی مستقیم این منو در روبات کویرنگین: کلیک کنید https://t.me/kavirnegin_bot?start=cmd_4097004