بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهُمَّ الرزُقنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعینَ، وَ اشرَح فیهِ صَدری بِاِنابَةِ المخبِتینَ، بِأمانِکَ یا أمانَ الخائفینَ.


به نام خداوند بخشنده و مهربان

خدایا در این روز طاعت بندگان خاشع و خاضع خود را نصیب من گردان، و شرح صدر مردان فروتن و خداترس را به من عطا فرما، به حق امان بخشی خود ای ایمنی دل های ترسان.