بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهُمَّ لا تُواخِذنی فیهِ بِالعَثَراتِ، و اَقِلنی فیهِ مِنَ الخَطایا وَ الهَفَواتِ، وَلاتَجعَلنی فیهِ غَرَضًا لِلبَلایا وَالافاتِ، بِعِزَّتِکَ یا عِزَّ المُسلِمینَ.


به نام خداوند بخشنده و مهربان

خدایا در این روز مرا به لغزشهایم مواخذه مکن، و از خطاها و بیهوده گویی هایم در گذر، و مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات قرار مده، به عزت خود ای عزت مسلمانان