بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم اجعَلنی فیهِ مِنَ المُستَغفِرینَ، وَاجعَلنی فیهِ مِن عِبادِکَ الصّالِحینَ القانِتینَ، وَاجعَلنی فیهِ مِن أولیائِکَ المُقَرَّبینَ، بِرَأفَتِکَ یا أرحَمَ الرّاحِمینَ.


به نام خداوند بخشنده ی مهربان

خدایا در این روز مرا از آمرزش جویان قرار ده، و از بندگان شایسته و پرستنده ات قرار ده و از دوستان نزدیکت قرارم ده، به مهرت ای مهربان ترین مهربانان.