کویرنگین: پس از اولین باران شهرستان کویری خوروبیابانک در نیمه ی دوم سال، همزمان با شب یلدا، نزول رحمت الهی باز هم دل کویرنشینان را شاد کرد.

به گزارش کویرنگین، اولین باران این شهرستان در نیمه ی دوم سال در تاریخ 18 آبان صورت گرفت و حال با پایان فصل پاییز و در بلندترین شب سال، خوشحال و خرسندیم که باز هم رحمت الهی شامل حال ما کویرنشینان گردید.

آمار بارندگی در سطح شهرستان به نقل از سایت هواشناسی شهرستان: روستای خنج بیشترین بارندگی به میزان 16.2 میلیمتر و روستای مصر کمترین بارندگی به میزان 0.5 میلیمتر را برای خود ثبت کرده اند، مابقی شهرها و روستاها را در تصویر زیر مشاهده کنید.